دانلودها

تاییدیه‌ها
دانلود تاییدیه محیط زیستی دستگاههای لاشه سوز گرشین
دانلود مشخصات شرکت معتمد محیط زیست صادر کننده تاییدیه دستگاههای لاشه سوز
دانلود تاییدیه عملکرد دستگاه زباله سوز تنکابن توسط شبکه بهداشت و درمان تنکابن
دانلود رضایتنامه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران خطاب به نماینده فروش واحد تولیدی گرشین
فایلهای نوشتاری
دانلود پروژه‌های انجام شده توسط گرشین
دانلود جدول مشخصات فنی دستگاههای تولیدی گرشین
دانلود نحوه عملکرد دستگاه و توضیحات فنی
دانلود توضیحات دستگاه لاشه سوز
دانلود کاتالوگ چاپی
فیلم عملکرد دستگاهها
دانلود فیلم نمایش عملکرد کاملا بدون دود و بوی دستگاه زباله سوز تولیدی گرشین
دانلود فیلم تست و تحویل دستگاه زباله سوز صنعتی طراحی شده جهت امحاء ماسک‌های شیمیایی
دانلود فیلم عملکرد دستگاه زباله سوز طراحی شده جهت سوزاندن ضایعات کارخانه بازیافت لاستیک خودرو
دانلود فیلم دستگاه زباله سوز آرامستان خرم آباد
Free WordPress Themes